Looking For Anything Specific?

Çocukluk çağı konuşma bozukluğu belirtileri ve tedavi yöntemleri | Beklentiler.com


İstanbul Gelişim Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğr. Gör. Betül Özsoy Tanrıkulu, Apraksisi (konuşma bozukluğu) olan bir çocukta, kaslara ses çıkarmak için nasıl ve ne zaman hareket edeceklerini söyleyen mesajların doğru şekilde iletilmesinde problem olduğunu belirterek, "Kaslarıyla ilgili herhangi bir işlev bozukluğu ya da güçsüzlük olmasa da, çocuk dudaklarını veya dilini doğru şekilde hareket ettiremeyebilir. Çocuk aslında ne söylemek istediğini bilmekte, nasıl söyleyeceğini bilememekte ve planlayamamaktadır. Başka bir deyişle; sorun çocuğun nasıl düşündüğü değil, beynin oral kaslara hareket etmesini nasıl söylediğidir” dedi.

Çocukluk çağı konuşma bozukluğu belirtileri

- Sözcükleri her zaman aynı şekilde söylemez.

- Konuşma içindeki vurguları yanlış kullanır.

- Konuşma seslerini yanlış üretir ya da değiştirir. Özellikle ünsüz seslerin üretiminde zorluk görülür.

- Sözcüğün uzunluğu arttıkça, sözcükleri söylemede zorlanma da artar.

- Dilde bir gecikme de görülebilir.

Çocuk eğer 3 yaşından büyükse ve bu belirtilerden birkaçını veya tamamını gösteriyorsa, mutlaka bir dil ve konuşma terapistine başvurulmalıdır. Bu çocuklar dil ve konuşmayla ilgili olmayan başka becerilerde de sıkıntı yaşayabilirler. İnce motor becerilerde zorluk (kalem tutma vb.), okuma-yazmayı öğrenmede güçlük en çok rastlanan problemlerdir.

Çocukluk çağı konuşma bozukluğu tedavisi

Konuşma bozukluğu çeken çocuk, mutlaka bir dil ve konuşma terapistiyle çalışmlı. Genellikle uzmanlar, terapilere yoğun bir şekilde başlayarak, konuşma düzeldikçe sıklığı düşürmeyi tercih ederler. Terapinin ilerleyen aşamalarında bireysel terapilerin yanı sıra, grup terapileri de düzenlenebilmektedir. Apraksi terapisinde temel hedef, çocuğun konuşma üretimini gerçekleştirebilmesi için gerekli artikülatör hareketlerin istemli kontrolünü arttırmaktır. Sorun kas güçsüzlüğünden kaynaklanmadığı için, bu yönde yapılan egzersizlerin bir faydası olmayacaktır. Bunun yerine, sesleri söylemek için bu kasların nasıl hareket ettirileceği üzerinde çalışmak daha etkili olacaktır. Ayrıca çocuk seslerin nasıl söyleneceğini öğrenirken, tüm duyuların kullanılması (işitsel, görsel, dokunsal vb.) çocuğa ipucu sağlayarak süreçte ona yardımcı olacaktır.

Dil ve konuşma terapilerinde, ailenin terapistle iş birliği yapması ve terapilere destek olması kritik önem taşır. Özellikle motor becerilerde öğrenmenin gerçekleşmesi için yapılan tekrar sayısı büyük rol oynamaktadır. Bu yüzden burada aile desteğinin önemi de artmaktadır. Çocukluk çağı apraksisinin tedavisi zaman alır. Daha da önemlisi, çocuk bu süreçte desteklenmeye ihtiyaç duyar. Çocuğun ilerleyebilmesi için ailenin, terapistin dil ve konuşma terapileri esnasında önerdiği ve öğrettiği çalışmaları terapi dışı ortamlarda da uygulaması gerekir.


Tags: Çocukluk çağı konuşma bozukluğu,konuşma bozukluğu,anne,baba,terapi,konuşma terapi,konuşma terapisi,çocuk,apraksi,apraksi belritileri,apraksi tedavisi,Çocukluk çağı konuşma bozukluğu belirtileri,Çocukl
Source: www.kadinvekadin.net

Post a Comment

0 Comments