Looking For Anything Specific?

Kadınlar daha çok önsezilerini kullanıyor | Beklentiler.com


Yapılan araştırmayada kadınlarda düşünce veya eylem ile nesneleri etkileyebilme, düşünce gücü ile yağmur yağdırılabileceğine inanma, rüyalarda görülenin gerçekleşmesi gibi büyüsel düşünce seviyelerinin, erkeklere göre daha yüksek olduğu saptandı.

"Karar verirken erkeklerin daha çok risk alarak, kadınların ise daha çok önsezilerini kullanarak sonuca ulaşmaya çalıştıkları görülüyor" diyen Psikiyatrist Dr. Onur Okan Demirci, önsezilerinin kuvvetli olduğunu söyleyen insanların hayali bir dünyanın içine daha fazla girdiklerini, bu nedenle kuvvetli önsezi hisseden kişilerin gerçeklikten kopma ihtimallerinin arttığını söyledi..

Psikolojik bir sorun içerebilir

Toplumsal olarak baskı altında hissetmek, cinsiyet rollerindeki kısıtlamalar, travmatik yaşam olaylarına kadınların daha fazla maruz kalması, arzuların gerçekleştirilmesinde erkeklere göre daha zorluk yaşamak gibi durumlar kadınlarda anlık stres seviyelerini ve yaşam boyu stres düzeylerini artırarak bundan bir kaçış yolu olarak hayal dünyalarına doğru daha fazla eğilim göstermelerine neden olmuş olabilir. Stres düzeyleri arttıkça da gerçeklikten kopma eğilimi göstereceklerinden bu durum ciddi bir yaşamsal ve psikolojik bir sorun teşkil edebilir.


Tags: psikoloji,kadın,erkek,önsezi,stres,toplumsal,yaşamsal,hayal,gerçeklik,Dr. Onur Okan Demirci
Source: www.kadinvekadin.net

Post a Comment

0 Comments